Kontakt

Kontaktinfo:

ordförande: Bibbi Shorter 0510-62047

 

kassör: Lars Sjöström 0510-91890

 

sekreterare: Eva-Lisa Leijon 0706-601212

 

övr. styrelse:

Helena Franzén 0510-91900

Karin Holländare 072-5510594

Inga-May Hultqvist 0510-91691

Lena Olsson Zylberstein 0510-68092

webadmin: Lars Sjöström

lasse.sjostrom@bredband2.com